Reikalingi sporto specialistai dirbti seniūnijose

Reikalingi sporto specialistai dirbti seniūnijose
04 Vas 2019

Esi komunikabilus, darbštus, atsakingas, aktyvus, mėgsti kolektyvinį darba ir bendravimą su žmonėmis bei turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, laisvalaikio sporto studijų krypties sporto bakalauro ar visuomenės sveikata studijų krypties sveikatos mokslų sporto bakalauro kvalifikacinį laipsnį, ar jiems prilygintą išsilavinimą, tuomet šis darbas būtent Tau! Ieškomi du  fizinio aktyvumo ir sporto specialistai (- ės) dirbti Priekulės – Agluonėnų ir Sendvario – Kretingalės seniūnijose.

Įstaigos pavadinimas:
Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga sporto centras
Pareigos:

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Neterminuota darbo sutartis 1,0 etatu

Pareigų pavadinimas:

Fizinio aktyvumo ir sporto specialistas

Darbo vieta (seniūnijos):
Fizinio aktyvumo ir sporto  specialisto pareigybė reikalinga Klaipėdos rajono gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo ir sveikatos  stiprinimo programos priemonių įgyvendinimui koordinuoti. Reikalingi 2 tokie specialistai dirbti pilnu etatu.

 Priekulės ir Agluonėnų seniūnijos – 1 etatas.

 Sendvario ir Kretingalės seniūnija – 1 etatas.

Reikalavimai:
              1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas, laisvalaikio sporto studijų krypties sporto bakalauro ar visuomenės sveikata studijų krypties sveikatos mokslų sporto bakalauro kvalifikacinis laipsnis, ar jiems prilygintas išsilavinimas.

1.2. Fizinio aktyvumo ir sporto specialistas turi žinoti ir gebėti:

1.2.1. suprasti biomedicininius fizinio aktyvumo mechanizmus, testuoti ir vertinti asmens fizinę būklę ir fizinį pajėgumą, nustatyti asmens ar grupės fizinį aktyvumą;

1.2.2. nustatyti riziką fiziniam aktyvumui, suprasti pagrindinius fizinio krūvio skyrimo ir kontrolės principus įvairaus amžiaus bei sveikatos būklės žmonėms;

1.2.3. taikyti elgesio keitimo teorinius modelius taikant intervencines programas asmenims ir grupėms;

1.2.4. taikyti fizinio krūvio skyrimo principus įvairaus amžiaus, sveikatos būklės žmonėms;

1.2.5. efektyviai motyvuoti asmenis ar grupes fiziniam aktyvumui, nustatyti jų poreikius, konsultuoti fizinio aktyvumo klausimais;

1.2.6. kurti ir valdyti asmens sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo programą;

1.2.7. valdyti individualių  bei grupinių pratybų organizavimo procesą, parengti sveikatos ugdymo užsiėmimo (programos) planą, instruktuoti žodžiu ir vizualiai;

1.2.8. parengti, vesti ir vertinti individualias bei grupines pratybas, įvairias sveikatingumo treniruotes taikant novatoriškus technologinius sprendimus;

1.2.9. suprasti sveikatos ugdymo ir stiprinimo teorijas, pagrindines teorines nuostatas;

1.2.10. dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: MS Excel, MS Word, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

1.2.11. suprasti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą, kūno kultūrą ir sportą.

1.3. Vairuotojo pažymėjimas.

Funkcijos:
              1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1. dirba su sportininkais mėgėjais ir su mėgėjų komandomis seniūnijoje:

1.1.1. planuoja, rengia ir vykdo individualias bei grupines treniruotes ir pratybas;

1.1.2. efektyviai motyvuoja sportininkus ar komandas ir jas rengia varžyboms;

1.1.3. rengia, planuoja ir derina varžybų, renginių grafikus;

1.1.4. kuria varžybų strategijas, rengia planus ir duoda nurodymus sportininkams, komandų žaidėjams varžybų metu;

1.1.5. analizuoja ir vertina sportininkų ar komandų rezultatus, keičia treniruočių programas;

1.1.6. pagal kompetenciją teisėjauja, sekretoriauja krepšinio, tinklinio, futbolo ir kt. Sporto centro kuruojamose varžybose.

1.2. Dirba su rizikos grupių dėl širdies ir kraujagyslių susirgimų asmenimis seniūnijoje:

1.2.1. sudaro gyventojų grupes;

1.2.2. registruoja ir organizuoja gyventojų testavimą, vertina jų fizinę būklę bei fizinį pajėgumą;

1.2.3. sudaro gyventojų grupėms treniruočių planus;

1.2.4. organizuoja ir veda fizinio aktyvumo užsiėmimus (pristatant įvairias fizinio aktyvumo formas);

1.2.5. pateikia ir suderina su Sporto centro direktoriaus pavaduotoju užsiėmimų grafikus.

1.3. Organizuoja sveikatinimo priemones kitoms gyventojų grupėms (fizinio aktyvumo užsiėmimai/renginiai, žinių apie sveiką gyvenseną suteikimas).

1.4. Teikia informaciją apie sveikatinimo priemones ir renginius gyventojams.

1.5. Bendradarbiauja su kitais sektoriais (šeimos gydytojais, visuomenės sveikatos biuro specialistais ir kt.).

              1.6. Bendradarbiauja su kitais Sporto centro sporto specialistais įgyvendinant veiklas.

1.7. Vykdo kitas teisės aktuose nustatytas pareigas ir kitus Sporto centro direktoriaus, direktoriaus  pavaduotojo teisėtus nurodymus.

Darbo užmokestis: Nuo 7.5-8 koeficientas (1 BAD = 173 eurai)
 
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Gyvenimo aprašymas (CV) (atsiunčia); 2. Išsilavinimą liudijančio dokumento kopija ir 3. Papildomus dokumentus (rekomendacijas, išklausytų kursų, seminarų/mokymų pažymėjimų kopijas) pretendentas atsineša į pokalbį.
Dokumentai priimami adresu:
El. paštu gargzdusc9@gmail.com  J. Janonio g. 9, Gargždai, administracijos kabinetas.
Ryšio duomenys išsamesnei informacijai:
Tel. (8 46) 45 52 90; 862034352
Skelbimas galioja iki: 2019-03-01. Dėl pokalbio dėl darbo vietos bus informuojamas kiekvienas kandidatas individualiai atrinktas į kitą etapą.
 
Share

Skip to content