Veiklos sritys

Įstaigos pagrindinė veikla – sportinis ugdymas ir kita sporto veikla. Kita papildoma veikla – neformalusis švietimas.
Pagrindinė Įstaigos veiklos sritis – sportas.
Pagrindinės veiklos rūšys:

 • sportinė veikla, kodas 93.1;
 • sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11;
 • kūno rengybos ir centrų veikla, kodas 93.13;
 • kita sportinė veikla, kodas 93.19.

Kitos veiklos rūšys:

 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 • reklama, kodas 73.1;
 • sporto įrangos nuoma, kodas 77.21.40;
 • kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;
 • kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
Fizinės gerovės užtikrinimo veikla, kodas 96.04.

 

 

Skip to content