Skelbimas apie Klaipėdos rajono sporto įstaigų reorganizavimą

Skelbimas apie Klaipėdos rajono sporto įstaigų reorganizavimą
21 Sau 2020

SKELBIMAS APIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GARGŽDŲ SPORTO MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĄ PRIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SPORTO CENTRO, SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

             Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T11-415 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Gargždų sporto mokyklą“, skelbiame apie parengtą Biudžetinės įstaigos Gargždų sporto mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro, reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau – Reorganizavimo sąlygų aprašas).

             Reorganizuojamas juridinis asmuo:

              pavadinimas – Gargždų sporto mokykla;

              teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

              buveinė – Kvietinių g. 26, LT-96136 Gargždai;

              juridinio asmens kodas – 191794347;

              registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šią biudžetinę įstaigą – Juridinių asmenų registras.

             Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:

              pavadinimas – Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga sporto centras;

              teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

              buveinė – J. Janonio g. 9, LT-96133 Gargždai;

              juridinio asmens kodas – 163740253;

              registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šią biudžetinę įstaigą – Juridinių asmenų registras.

 Reorganizavimo būdas – prijungimas. Gargždų sporto mokykla reorganizuojama prijungiant ją prie Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro.

 Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga Gargždų sporto mokykla (Kvietinių g. 26, LT-96136 Gargždai, juridinio asmens kodas – 191794347).

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga sporto centras (J. Janonio g. 9, LT-96133 Gargždai, juridinio asmens kodas – 163740253). Juridinių asmenų registre registruojama tęsiančios veiklą Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro nuostatų nauja redakcija.

             Momentas, nuo kurio pasibaigiančios biudžetinės įstaigos Gargždų sporto mokyklos teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinei įstaigai sporto centrui – 2020 m. birželio 30 d. (bet ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 31 d.), kai į Juridinių asmenų registrą įregistruojami po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro naujos redakcijos nuostatai ir iš Juridinių asmenų registro išregistruojama po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga Gargždų sporto mokykla.

             Susipažinti su Reorganizavimo sąlygų aprašu, po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro nuostatų projektu, reorganizavime dalyvaujančių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis nuo šio skelbimo paskelbimo dienos galima šiuose internetiniuose puslapiuose: Klaipėdos rajono savivaldybės www.klaipedos-r.lt, Gargždų sporto mokyklos www.smokykla.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro www.gargzdusc.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinėje įstaigoje sporto centre adresu – J. Janonio g. 9, LT-96133 Gargždai, Klaipėdos r. sav., Gargždų sporto mokykloje adresu – Kvietinių g. 26, LT-96136 Gargždai, Klaipėdos r. sav.

Nuostatai

Reorganizavimo sąlygos

Share

Skip to content