Stalo teniso mėgėjų dėmesiui!

Stalo teniso mėgėjų dėmesiui!
03 Bal 2018

Stalo teniso mėgėjų dėmesiui!
Š.m. balandžioio 8 d., 11val. (registracija – iki 10.30val.), Vilniaus rajono Riešės gimnazijoje (Beržų 2a) vyks Lietuvos stalo teniso šeimų čempionatas ir Lietuvos stalo teniso mėgėjų asmeninės pirmenybės “VIENAS!”. Varžybos vyks tiems mėgėjams, kurių pagrindinė treniruočių vieta – jų name, sode, namo bendrijoje, įstaigoje, mokykloje esantis VIENAS stalas. Dalyvių ir šeimos narių skaičius ir amžius neribojamas(nuo mažiausio iki vyriausio). Žaidžiama atskirose amžiaus grupėse. Pagal užimtas vietas gauti bakai keliauja į šeimos „taupyklę“ ir taip nustatoma šeimos užimta vieta.Ypatingai kviečiami dalyvauti pradedantieji, norintys išmokti gerai ir teisingai žaisti stalo tenisą.
Informacija apie varžybas – tel. 867875347.
2018 m. Lietuvos stalo teniso šeimų čempionato ir Lietuvos stalo teniso mėgėjų asmeninių pirmenybių “VIENAS!”
NUOSTATAI
1.Tikslas ir uždaviniai
Varžybos rengiamos tikslu plėtoti masinį stalo tenisą, ugdyti sportinį bendravimą tarp tėvų ir vaikų šeimose; skatinti sportininkus ir šeimas, įsirengusius stalo teniso patalpas savo namuose, soduose ir t.t.
2. Rengejai ir vykdytojai
Varžybas organizuoja Lietuvos stalo teniso asociacija ir Vilniaus rajono Riešės stalo teniso klubas.
Varžybų vyr. teisėjas-JUSTINAS INDRAŠIUS.
3.Varžybų vykdymo laikas ir vieta
Varžybos vyks Riešės gimnazijoje, Beržų g. 2a.. 2018m. balandžio 8d. Varžybų pradžia – 11val., dalyvių registravimas nuo 9.30 iki 10.30 val.
4. Dalyviai
4.1. Šeimų čempionato dalyviai – šeimos nariai, kurių amžius ir skaičius (ne mažiau 2 narių) neribojami.Šeimos komandą gali atstovauti seneliai, jų vaikai, vaikaičiai, žentai ir marčios (užbaigta piramidė), arba, pvz., du broliai su savo šeimomis (nutraukta piramidė), arba bet kuris kitas derinys (senelis su vaikaičiu, tėvas su dukra ir t.t.), kuris įrodo giminystės ryšį.
4.2. Asmeninų pirmenybių “VIENAS!” – neribojamo amžiaus mėgėjai, kurių pagrindinė treniruočių vieta yra jų name, sode, namo bendrijoje, įstaigoje, mokykloje esantis vienas stalas. Ypatingai kviečiami dalyvauti pradedantieji, norintys išmokti gražiai, teisingai žaisti.
5.Varžybų vykdymo tvarka, nugalėtojų nustatymas, apdovanojimas
5.1. Šeimų čempionate – pagal vyr. teisėjo sprendimą. Pagrindinis varžybų principas: dalyviai žaidžia savo amžiaus grupės asmeniniame turnyre ir pagal užimtas vietas gauna taškus. Taškų suma nulemia šeimos komandinę vietą. Amžiaus grupės: iki 14 m., 14-18, 18-30, 30-40, toliau – kas 5 m.
Pirmos vietos laimėtojas gauna taškų skaičių “n“, kuris atitinka skaitlingiausios amžiaus grupės narių skaičių; užėmęs antrą vietą gauna “n-1“ tšk. ir t.t. Dviem ir daugiau šeimų surinkus vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiama tokia tvarka: pagal didesnį aukštesnių vietų skaičių; pagal vyriausio žaidėjo didesnį amžių. Kad skatinti ir mažas (pvz., 2 dalyvių) šeimas, šeimų – komandų vietos nustatomos pagal dvi įskaitas: 1- pagal šeimos narių taškų sumą, 2- pagal šeimos meistriškumo rodiklį (šeimos taškų sumą dalinant iš šeimos narių skaičiaus). Tai reiškia, kad bus įteiktos dvi taurės.
5.2.”VIENAS!” varžybos vykdomos lygiagrečiai, kartu su šeimų čempionato dalyviais, tose pačiose amžiaus grupėse.
Šeimų čempionato ir “VIENAS!” pirmenybių prizininkai apdovanojami diplomais.
6. Dalyvių išankstinio registravimo tvarka
Pirminė paraiška iki balandžio 5d. imtinai pateikiama telefonu 867875347, arba el.paštu – riesestenisas@gmail.com JUSTINUI INDRAŠIUI. Seimos iš 2 narių startinis mokestis – 10 Eur. Likusiems šemos nariams – po 3 Eur. „VIENAS“pirmenybių dalyviui – 5Eur.
7. Priėmimo sąlygos
Dalyvių komandiruočių išlaidas apmoka siunčiančios organizacijos arba patys dalyviai. Varžybos planuojamos baigti tą pačią dieną.

Share

Skip to content